top of page

Yleistä

Laatimispäivä: 9.5.2021

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan, sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

Rekisterinpitäjä

Harju Athletics Oy (y-tunnus: 3203405-3)

Liitokurrenkaari 50 as 6 

40520 Jyväskylä

 

Henkilörekistereitä hoitava henkilö

Martti Myllynen

harjuntreenikontti@gmail.com

 

Rekisterin nimi

Harju Training Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisterien käsittelijät

Holvi ja WODconnect

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä tarjoaa liikuntapalveluja. Yritys kerää asiakas- ja henkilötietoja Holvi verkkokauppaostosten ja WODconnect tuntivarausten perusteella. Muodostuvan rekisterin avulla todennetaan laskutusta ja liikuntapalvelujen tuottamista, kehitetään asiakaspalvelutoimintaa ja hoidetaan rekisterinpitäjän kyseistä palvelua koskevia asiakassuhteita.

Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin, kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. 

 

Rekisterin sisältö

Harju Athletics Oy:n asiakkaat varaavat liikuntapalveluja WODconnect sivustolta. Harju Athletics Oy:n henkilökunta näkee asiakkaiden nimen ja kaiken muun sen tiedon, jonka asiakas on WODconnect palveluun asettanut julkisesksi. Harju Training Oy:n asiakkaat ostavat yrityksen palveluita Holvi verkkokaupasta. Verkkokauppaostosten perusteella Harju Athletics Oy:n rekisterinpitäjällä on pääsy seuraaviin henkilötietoihin: 

  • Etu- ja sukunimi

  • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)

  • Yrityksen ja asiakkaan välistä viestintää

  • Maksuhistoria

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki sitä edellyttää.

Säännönmukaiset lähteet

Rekisteri sisältää asiakkaiden antamat tiedot, joilla on oikeus käyttää Harju Training Oy:n palveluja. Harju Training Oy pitää rekisterit oikeellisina asiakkaan ilmoituksella tai keskustelujen yhteydessä tapahtuvilla päivityksillä. 

Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Tietoja ei myöskään pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisterit sijaitsevat salasanalla suojatuissa tiloissa. Osa rekisteristä sijaitsee pilvipalveluissa (WODconnect ja Holvi). Rekisterin käyttö on luottamuksellista ja käyttöoikeus on rajattu vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville henkilöille, jotka ovat Harju Athletics Oy:n perustajat Martti Myllynen. Reksiterinpitäjän henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla oikeus tarkastaa omat rekisterissä olevat tietonsa. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen luovutusta henkilön henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella, joka havaitsee, että rekisterissä olevat henkilötietonsa ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle.Henkilöllä joka havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

 

Evästeet

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan seurata. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.Yritys käyttää verkkopalvelussaan evästeitä verkkosivujen laadun parantamiseen ja -kehittämiseen. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös käytön analysoimiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi. Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkosivuilla tai sähköpostitse (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi palveluita), sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten yritys ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta jos toiminnallisuus ei ole käytössä. Keräämme kävijätietoja Google analyticsin ja Facebook pixelin avulla.

bottom of page